yıkım sanatı

alexander brener~barbara schurz

çevirenler: alişan şahin, kemal özdil, m. burak arabacı

Tek bir sanat vardır: yıkım sanatı.

Tek bir sanat tarihi vardır: otoriteye karşı savaşın tarihi.

Yalnızca tek bir estetik, tek bir sanat fikri, sanatın tek bir anlamı, tek bir ilke, tek bir kuvvet vardır: her türlü otoriteye, baskıya, sömürüye, adaletsizliğe, zincire karşı müsamaha göstermemek.

Sanatta sadece tek bir hakikat, tek bir değişim, tek bir gizlilik vardır: özgürleşme uğruna mücadele.

Tek bir yöntem, tek tutum, tek genellik, tek düzen, tek kural, tek düşünce, tek bir kendiliğindenlik vardır: iktidar ilişkilerini her biçimiyle hemen şimdi yok etmek.

Tek bir basitlik, tek bir karmaşıklık, tek odak, tek yol, tek vizyon, tek gelenek, tek standart vardır: patronlara ve onların mülklerine saldırmak.

Tek bir akıl, tek beyan, tek bir önem, tek bir teknik vardır: konsensüsle çatışma halinde olmak ve fukaranın tabağından yiyeceğini çalmamak.

Sanatta sadece tek bir düşman, tek bir onursuzluk, tek bir tehlike, tek bir kabahat vardır: patronların safında olmak, iktidarı elinde tutanlarla düşüp kalkmak.

Söylenecek, fısıldanacak, haykırılacak yalnızca tek bir şey vardır: Krala ölüm!


okuma_yikim-sanati