kent reformu ve yeni gecekondu hareketi

metin yeğin~merve tuba tanok

10. YIL BASKISINA ÖNSÖZ

Birçok kitabımı fazla erken yazdığım kanaati uyanıyor bende. Özellikle dünyadaki Neoliberalizme karşı direnişleri anlatan kitaplarda hep böyle oldu. Neoliberal tsunami, Güney Amerika’dan çok daha sonra bizim topraklarda biraz daha geç yıkıma başladığında, tarımda Topraksızlar’ı, fabrika iflaslarında Patronsuzlar’ı, Dünyanın Sokakları’nı tozlu raflardan çıkartıp hatırlatmak gerekiyordu. Kent Reformu ve Yeni Gecekondu Hareketi ise tam zamanında yazılmıştı bana göre. Temel dinamiği yeni kent inşası olan Neoliberal sisteme, ‘Toprak reformu’ gibi, ‘Kent Reformu’ ile cevap vermek, Kent topraklarını evsizlere-kadınlara dağıtarak ‘Yeni bir gecekondu’ ile toplumsal bir dinamik yaratmak için birçok şey çok uygundu ve hatta buna zorunluyduk da. Ayrıca o sırada aksak da olsa var olan ‘barış süreci’ de buna çok iyi bir zemin yaratıyordu. Bunun için şu anda 10 yıl sonra geriye baktığımızda, eğer önerimiz ‘halkın belediyelerinde’ pratiğe geçirilmiş olsaydı, kent toprakları evsizlere-kadınlara dağıtılarak kooperatiflerle barınma hakkı üzerinden ortaya çıkacak dinamik, barışın da taşıyıcısı olacaktı mutlaka…

10 yıl sonra; ‘Vatan için! sınırlarda, dağlarda ölenlere, kutsal vatan topraklarından bir evlik gecekondu toprağını mı çok görüyorsunuz?’ demeye devam ediyoruz ve ‘Barınma hakkı’nın ‘Kendi evini kendin yapmaktan’ başka bir çözümü olmadığını ısrarla yineleyerek…

Metin Yeğin


okuma_kent-reformu