anarşizm ve din: yahudi, hristiyan ve islam düşüncesinde anarşizm

derleyen: alişan şahin

katkıda bulunanlar: david biale – alexandre christoyannopoulos – ümit aktaş – nour loutfy -george berguno – morris s. seale

Her ne kadar düşünsel kökenleri çok eskilere dayansa da, “Anarşizm”, kavramsal olarak, bir tarihsel döneme tekabül eder. Din ve Anarşizm ilişkisinin düşünsel olarak aynılık ya da tekabüliyeti farklı dinleri, mezhepleri ya da düşünce akımlarını gözlemlediğimizde dikkati çeken bir durumdur. Bundan hareketle, 19. yüzyıldan bu yana Anarşizm Bakunin’e referansla “Ne Tanrı ne devlet” mottosu ile anılsa da Bakuninci kilise dahi kurulmuş, Budizm ve Taoizm de dahil olmak üzere Yahudi Anarşizm, Hristiyan Anarşizm ve Anarko-İslam ya da Anarşist Müslüman kişiler ve hareketler de var olmuştur. Ve hatta kendisine Anarşist demese dahi anarşist olduğu söylenen düşünürler –Stirner, Tolstoy vb.– ve yazarlar vardır.

Anarşizm ve Din: Yahudi, Hristiyan ve İslam Düşüncesinde Anarşizm, bir derleme olarak, bu farklı çeşitten anarşist dindar ve hareketlerin düşüncelerini çeşitli çevirilerle tanıtmaya çalışırken İslam ve Anarşizm ilişkisini ele alan iki önemli makaleyi de içermektedir.


okuma_din-ve-arasizm