sosyalizme çağrı

gustav landauer

çeviren: nesrin aytekin

“Devlet, insanlar arasında bir çeşit ilişki biçimi, bir davranış modu, bir durumdur. Uyumlu başka ilişkiler kurma ve birbirimize başka türlü davranma yoluyla onu yıkacağız” sözleriyle M. Foucault’dan ve devletin fiziki bir otorite olarak anlaşılmasını eleştiren birçok anarşistten önce devlet ve iktidar kavramına başka bir minvalde temas etmiş olan Gustav Landauer’in “Sosyalizme Çağrı”sında Marksizm ve sanayileşme mitine dair güçlü eleştir bulacaksınız.


okuma_sosyalizme-cagri