max stirner ve anarşizm

h. İbrahim türkdoğan

Toplam beş ayrı çalışmadan oluşan bu kitapçığın dördünü daha önce çeşitli dergilerde ve Max-Stirner-Projesi’nde yayımlamıştım. Gustav Landauer ile ilgili metni önce Almanca yazmış ve yayımlamıştım. İlk kez Türkçe yayımlanıyor. Hepsinin ortak özelliği: Gelişigüzel anarşist olarak anılan Stirner’i her çalışmada ayrı ayrı ve farklı kontekstlerde incelemek ve bu gelişigüzel betimlemenin nedenlerini açıklarken Stirner’in anarşist olmadığını da hem çeşitli felsefi kavramlar hem de farklı görüşler eşliğinde açığa kavuşturmak. Bu baskı için tüm metinler gözden geçirilmiştir.


okuma_max-striner-ve-anarsizm