nietzscheci darbe

peter lamborn wilson [hakim bey]

çeviren: alişan şahin

Nietzscheci Darbe, Peter Lamborn Wilson’un (Hakim Bey olarak da bilinir) denemelerinin yer aldığı “Escape from the 19th Century and Other Essays” isimli kitabından alınıp çevrilmiştir. Kurgusal ve hayali bir tarih anlatımı ile Birinci Dünya Savaşı sonrası Romanya’nın Dobruca bölgesinde iktidar boşluğunu devrimci bir fırsata çeviren bölge insanları ve bir grup anarşist Nietzschecinin Nietzsche’nin fikirlerinden oluşan bir anayasa ile kurdukları otonom bir bölgenin hikayesini anlatmaktadır. Bu bölge Şeyh Bedreddin’in bulunduğu ve başkaldırdığı bölgedir. Bu deneme 1920lerde olaylar meydana geldiğinde bölgeye dair gerek iklim gerekse coğrafi bilgilere yer vermektedir. Karadeniz şairi Ovid’den Dada akımına, anarşist düşünürlerden ve Nietzsche’nin fikirlerinden İslam’a çeşitlemelerin bulunduğu yaratıcı ve ilginç bir deneme…


okuma_nietzscheci-darbe