Gösteriliyor: 1 - 6 of 6 Sonuçlar

yerliler ve kırmızı urbalılar

süreyya tamer kozaklı yerliler ve kırmızı urbalılar: popüler demokratik bir sol siyaset için…(mürekkep ve birikim yazıları: 1994-2009) derleyen: alev özkazanç “1970’ler solcusu, 1960’lar boyunca Türkiye …

david harvey ile söyleşiler

kapitalizmin coğrafyası | umut mekânları | sınıf projesi olarak neoliberalizm derleyen ve çeviren: yener çıracı David Harvey ile Söyleşiler: Kapitalizmin Coğrafyası, Umut Mekânları, Sınıf Projesi …

james c. scott ile söyleşiler

derleyen: soner torlak Ezilenlerin antropolojisi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan James C. Scott’ın çocukluğundan saha araştırmalarına, eğitim hayatından sosyal bilimlere bakışına kadar pek …

mekân meselesi

derleyen ve çeviren: önder kulak & soner torlak Yaşadığı mekân üzerinde hak iddia etmek ve gerektiği durumlarda bu mekânda direnişe geçmek, muhtemelen insanlık tarihi kadar …