james c. scott ile söyleşiler

derleyen: soner torlak

Ezilenlerin antropolojisi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan James C. Scott’ın çocukluğundan saha araştırmalarına, eğitim hayatından sosyal bilimlere bakışına kadar pek çok farklı alanı kapsayan bir dizi söyleşiden oluşan James C. Scott ile Söyleşiler: Gündelik Direniş, Anarşist Beden Eğitimi, Yönetilmemek Üzerine, düşünürün kuramsal çerçevesinin dip akıntılarını takip etmeyi olanaklı kılıyor. Bir yandan satır aralarında sosyal bilimcinin nasıl “içeriden bakabileceğine” dair ipuçları verirken, diğer yandan da E.P. Thompson, Michel Foucault ve Pierre Clastres gibi düşünürlerin katkılarını eleştirel bir gözle ele alıyor. Scott’ın devlet, direniş, tahakküm, köylü isyanları, anarşizm, yüksek modernist kalkınma projeleri, aşağıdan yukarıya kent planlaması, standartlaştırma ve küreselleşme üzerine düşüncelerini içeren James C. Scott ile Söyleşiler: Gündelik Direniş, Anarşist Beden Eğitimi, Yönetilmemek Üzerine, onun düşünsel evrenini kavramak açısından okuru keyifli ve sürükleyici bir söyleşiye davet ediyor.

JAMES-C.-SCOTT-ILE-SOYLESILER