gayatri c. spivak ile söyleşiler: yapısöküm postkolonyalizm madunluk

Gayatri C. Spivak ile Söyleşiler

Yapısöküm, Postkolonyalizm, Madunluk

Gayatri Chakravorty Spivak, postyapısal düşüncenin, madun merkezli kuramsal yaklaşımların ve yapısökümün en önde gelen düşünürü; edebiyat kuramcısı ve felsefeci. Yapısöküm, Postkolonyalizm, Madunluk, Spivak’ın anlam dünyasını ve kuramsal yaklaşımını kendisiyle farklı dönemlerde yapılmış olan söyleşilerden bir derleme ile sunuyor.

Spivak’ın birbirini bütünleyen ve iç içe geçen söyleşilerinden oluşan Yapısöküm, Postkolonyalizm, Madunluk, onun kişisel yaşamöyküsüyle birlikte yapısöküm, post-kolonyalizm, madun çalışmaları, edebiyat kuramı ve genel olarak siyaset felsefesi alanında geliştirdiği düşüncelerin izini sürmeyi sağlıyor.spivak-onizleme-2