felsefe ve hâl yazıları: akıl ve erdem arasındaki arayışta kendini arayan ben için…

alişan şahin

Anakronizm, entellektüelizm ve anti-entelektüelizm, felsefenin en temel konusu olan varlık ve halleri (mesela korku ve endişe,), Nefs, iktidar, dil, ideoloji, şiddet üzerine yazılmış makalelerden oluşan ilgilisini fazlasıyla ilgilendirecek bir kitap…

“Ben, başkası ile ilişki içerisinde kendini tanır. Bir başkasıdır ben’i kendine sunan ve ona ayna olan. O aynada yansıyan aksin ben’de uyandırdığı hisler ve duygulanma ve düşünme halleridir ben’i şekillendiren ve onun ırasında değişmelere ve bir hale sahip olmaya iten. Ben içine atıldığı ‘orada’ aslında ‘ora’nın bir ürünü olarak birçok bakımdan seçemez nasıl olduğunu ve olacağını. Belirlenir evvela… Fakat ben için her zaman olacağına ve olmayacağına karar verme seçeneği daima vardır. Her şey her ne kadar ‘ora’ ile sınırlı olsa da, ben oranın dışına çıkma seçeneğine sahiptir”

“Görünmez ama bir o kadar da dokunulabilen nesne olarak put; içimizde ve yaşamımıza içkin olan en önemli put para ve para kazanma hırsı olarak duruyor. Para kazanma hırsı çağdaş toplumların insanı için kritik önemdedir. Bugünün insanı bunu elde etmek maksadıyla varlığını ve şuurunu kaybetmiş durumda…”