dinsiz bir dindar olarak nietzsche ve tasavvuf: nietzsche’de nefs ve insan-ı kâmil temaları olarak übermensch ve güç istenci

alişan şahin

Nietzsche’nin kendine özgü felsefesi üzerine yazılmış oldukça geniş bir literatür mevcut. Bu literatür onu eleştiren ya da açıklayan ya da ondan hareketle yeni kavramlarla ortaya çıkan felsefi düşünceleri de kapsamakta. Yine, onun ateist olmasına rağmen dinlerle ilişkisini ele alan geniş bir literatür olduğunu da biliyoruz.

Bu kitabın bu din literatüründen farkı, eserlerinde İslam’a olumlu atıflar yapmasının ötesinde onun
-güç istenci, üstinsan, ebedi döngü gibi- temel kavramlarının İslam tasavvufu ve Kur’an’ın çeşitli kavramlarıyla karşılaştırılması ve benzerliklerinin ele alınmasıdır.

Kitaba konuyla ilişkisi açısından kitaba konulması zaruri görülmüş “Böyle Buyurdu Zerdüşt ve Vahiy” ve Hanina Ben-Menahem tarafından yazılmış olan “Nietzsche’nin ‘Böyle Buyurdu Zerdüşt’ü ve Kur’an” adlı iki makale de eklenmiştir.