dil eleştirmeni olarak max stirner

fritz mauthner

almanca aslından çeviren: h. ibrahim türkdoğan

Stirner, Fichte’nin Ben’iyle yakınlığına kesin bir şekilde karşı çıkmıştır: Fichte mutlak Ben’den söz eder, der, o ise geçici Ben’den. Ancak Biricik’in sofist mi yoksa bizzat – İnsan mo demek olduğu hiçbir dilde ifade edilemiyor; Her şeyi ezip geçen Stirner ile ilgili tüm yanlış anlamalar işte buradan kaynaklanıyor. Bu ise Stirner’den kaynaklanmıyor, bizzat dilden kaynaklanıyor.”

Mauthner