Bir edebi sadakat kitabı

john cowper powys

çevirgen: soner torlak

“Zerdüşt’ün dediği gibi dünya derindir ve derinlik acıdır; ve daha da derinde acı coşkudur. ‘Deneyim’ ve ‘mücadele’ ve ‘yücelerin fırtınaları’ hakkında konuşurlarken bile nihai ipucuna ulaştıklarını düşünmüyorum. Bazen havadisler ‘deneyimden’ değil, deneyimin ötesinden gelir. Bazen fısıltı ‘mücadeleden’ değil, mücadele sonrasındaki ‘dinlenmeden’ çıkagelir. Bazen ses bize ‘yücelerden’ değil derinliklerden gelir.”

“Birlikte olduk, sen bunu okumuş olan –ve sana, her kim olursan ol, ister hoşnut ol, istersen öfkeli, yoldaşça bir işaret gönderiyorum. Kim bilir? Belki de biz, tanışmış olsak tam da birbirini anlayacak olan kişilerizdir! Hayatı katlanılabilir kılan varlıkların gölgesinde bir araya geldik ve şimdi sonucumuza varıp yolumuza gitmeliyiz.

Sonuçlarımız mı? Ah! İşte bu zor bir konu…”

Bir Edebi Sadakat Kitabı, Dante’den Goethe’ye, Shakespeare’den Rabelais’e, Dickens’tan Dostoyevski’ye, Edgar Allan Poe’dan Nietzche’ye yaratıcı eleştirel denemelerden oluşuyor. Sivri dil ve samimiyetle dokunmuş metinler, John Cowper Powys ile tanışmak için en iyi fırsat.

BIR-EDEBI-SADAKAT-KITABI-onizleme