Asamblaj Podcast

Güney Çeğin

Asamblaj, anarşist tahayyülün tarihsel ve düşünsel serüveni ile başlayan radikal politik teoriler üzerine bir kanal. Ben Güney Çeğin, sosyoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Siyaset sosyolojisi alanında bir süredir anarşizmin politik tarihine odaklı çalışıyorum. Çağdaş radikal düşüncenin -hasımlarınca görmezlikten gelinen ya da lanetlenen- bu düşünsel patikası, dünya ölçeğinde epeyce ilgiye mazhar olurken, Türkiye entelektüel alanı ve politik sahasında neredeyse hiçleştirilmiş durumda. Derdim bu kasıtlı yok saymayı tersine çevirmek.
iletişim için: asamblajpodcast@gmail.com