söyleşi ☆ podcast

alev özkazanç

kozadan çıkışımızın en birinci yol göstericisi alev özkazanç ile hayalci hücre’nin ilk kitabı “arka pencere: kısa dalga podcast metinleri” üzerine kemal göktaş’ın kısadalga podcast kanalında yaptığı söyleşiye ışınlanın!

onur bütün

Açık Radyo’da Metropolitika programında Deniz Gündoğan İbrişim tarafından hayalci hücre herkez komite üyesi Onur Bütün ile “Evdeki Meleği Öldürmek: Feminist Edebiyat Eleştirisi ve Feminist Eleştiri Yazıları” kitabı üzerine gerçekleştirilen söyleşiyi dinlemek için buyurun:

Yayının orijinali şurada:

https://acikradyo.com.tr/podcast/234858